ANBI status

Naam van de stichting: Stichting Wooninitiatief Natuurlijk Thuys

RSIN/fiscaal nummer: 859882081

Postadres: Van de Goorstsraat 4, 5266 BC Cromvoirt

Beschrijving doelstelling: Voorzien van een kleinschalige woongroep voor 10 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De stichting beoogt geen winst te maken.

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.